HİZMETLERİMİZ

Ürün ve Hizmetlerimiz ile Detayları;

E-Dönüşüm Hizmetleri

Türkiye'nin en dinamik lisanslı özel entegretör firması olarak, İşletmelerin dijital dönüşümlerini sağlama noktasında çözüm ortaklığı hizmet sağlayıcısıyız.

E-dönüşüm ile başlayan dijitalleşme süreçlerinizi stratejilerimiz ile buluşturup müşteri özelinde butik fayda sağlıyoruz.

e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye, e-defter, e-smm, e-bilet ürünlerinin gönderilmesi ve alınmasına aracılık ediyoruz.

Pazaryeri Entegrasyon Hizmetleri

Dijatalleşme çağında uyum sağlamak isteyen işletmelerin internet ortamındaki satışlarının hızla arttığını gözlemledik.

İnternet satışlarınızın faturalaşması muhasebe sistemine aktarılması konusunda ihtiyaçların olduğu kuşkusuzdur. Bu ihtiyaçlar çeşitli hizmet sağlayıcılar tarafından "e-ticaret entegrasyon firmaları" tarafından karşılanmakta ancak ek maliyetler gerektirmektedir.

Müşterilerimize bu hizmeti en uygun şartlarda sunabilmek için gerekli çalışmaları tamamladık ve Pazaryeri Entegrasyon Hizmeti'ni devreye aldık.

Pazaryerlerinizdeki siparişlerinizi zahmetsizce elektronik faturalara dönüştürerek müşterilerinize mail olarak gönderilmesi ve Muhasebe sisteminize entegrasyonu ile süreçlerinizdeki emek ve zaman maliyetini sıfıra düşürecek.

Operasyonlarınızı zahmetsizce yönetip satışlarınıza odaklanmanız için iş yükünüzü en aza indirgeyecektir.

Kobi ve Genç Girişimleri E-Ticarete Teşvik

Kobiler, Startup olarak tabir edilen ticaret hayatına ilk defa adım atacak girişimcileri uçtan uca destekliyoruz.

Yapmak istediğiniz işi birlikte analiz ederek uçtan uca tüm süreçlerde yanınızda olup en doğru hamlelerle sizi ve işletmenizi hazırlıyoruz.

  • Girişimde bulunacağınız sektörün gereksinimleri hakkında destek,
  • Faydalanabileceğiniz Teşviklerin tespiti ve uygulamaya alınması,
  • İşyerinizin resmi mercilerdeki başuru ve açılış işlemlerinin tamamlanması/yönlendirilmesi, (Vergi Dairesi, Ticaret Odası, İşyeri Çalışma Ruhsatı...vb.)
  • E-ticarete başlamak için atılacak adımların belirlenmesi ve uygulanması,
  • E-dönüşüm yani elektronik fatura başvurularının yapılması ile kullanımına yönelik eğitimler,
  • E-ticareti kolaylaştıran teknik bilgilerin paylaşılması (pazaryeri modelleri ile entegrasyonlar hakkında detaylı bilgilendirme)
  • Yaptığınız ticaretin sonucu olarak vergilendirilmenizin hukuki altyapısı işeyişi ve mantığı hakkında eğitim.
  • Tüm bu süreçlerin fizibilitesi, bütçelendirmesi yapılacak olan işin mahiyetine göre planlanarak size en uygun rotayı birlikte çiziyoruz.

Mali Müşavirlik ve Muhasebe

Kuruluş ve Tescil İşlemleri

Gerçek kişi işletmelerinin ve tüzel kişiliklerin şirket ana sözleşmelerini oluşturarak kuruluşlarını gerçekleştirmek. Ticaret ve Sanayi Odaları, Vergi Daireleri, SGK ve diğer ilgili resmi makamlardaki gerekli başvurularını yapmak.

Muhasebe Sistem Kurulumu

Kobi'ler için ERP sistemlerinin adapte edilmesi, Küçük ve orta ölçekli işletmeler için bilgisayarlı muhasebe yazılım ve programlarının kurulumunu yapmak, muhasebe sistemi altyapısının oluşturmak.

İşletmeniz Neden E-Ticaret Yapmasın ki?

İşletmenizde ürettiğiniz ürün ve hizmetlerin dünyaya açılması için e-ticaret konusunda gerekli destek ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi.

Şube Açılış İşlemleri

Gerçek kişi işletmeleri ile tüzel kişiliği haiz işletmelerin şube, depo ve irtibat bürosu gibi diğer şube işyerlerinin açılış ve kapanış işlemlerini yapmak.

Personel Eğitimi ve Temini

İşletmeler için ön muhasebe personellerini temin etmek, eğitmek, eğitim sonrası kontrolünü yaparak, ön muhasebenin kusursuz işleyişini sağlamak.

Birleşme / Tasfiye İşlemleri

Şirket birleşme, bölünme, devir ve tasfiye işlemlerini sonuçlandırıp tescil ettirme hizmetlerini sunmak.

Danışmanlık

SGK, İş, Vergi ve ilgili diğer mevzuat konularında genel danışmanlık yapmak.

Beyanname - Bildirge Sorumluluğu

Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin defterlerini ancak Mali Müşavirler tutabilmektedir, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerinizi yine mali müşaviriniz düzenleyecektir.

Bordrolama ve Personel Özlük İşlemleri

İşletme personeline ait ücret bordrolarının, hesap pusulalarının hazırlanması, personellerce imzalanmak üzere işverene sunulması. Aylık prim ve hizmet belgelerinin tahakkuk ettirerek firmalara iletmek. İşe giriş ve işten çıkış bildirgelerini kanuni süresine uygun düzenlemek. İşten ayrılan personelin Kıdem ve İhbar Tazminatları’nın hesaplamak; işten ayrılma ile ilgili tüm belgelerin hazırlamak.

Denetim ve Raporlama

Belgelere dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek.

Uzman SGK Teşvik Danışmanlığı

Personel Teşvik Sistemleri;

A4 Bilişim, kendi yazılım ürünü ile müşterilerine teşvik hesaplama konusunda hizmet vermektedir. Sıfır hata kurgusuyla ve en yüksek kazanç algoritmasıyla yazılan program ile konusunda en iyi hizmeti üreten firmayız.

Her ay SGK işlemleri kapsamında, işletmelere ve çalışanlara taşıdıkları sorumluluklar ve uygun oldukları kriterler çerçevesinde belli teşviklerden yararlanma imkanı verilmiştir. Ancak bazı teşvik başlıklarında sunulmuş haklardan yararlanabilmek için karmaşık birçok hesaplama ve iş yükü söz konusudur. En doğru ve en yüksek fayda ile yararlanılabilecek uygun teşviği tespit etmek; ciddi emek isteyen ve gözden kaçacak detaylar barındırdığı için risk taşıyan, profesyonel yönetilmesi gereken bir süreçtir.

Tüm teşvik başlıkları için her ay gerekli incelemeleri firmanız adına yaparak en doğru ve faydalı teşvik başlığında; SGKlı çalışanlarınız yönünden tek tek ayrıştırılmış raporları Personel Teşvik Sistemleri kabiliyeti ile tarafınıza sunar.

Dijital İnsan Kaynakları

İnsan kaynakları biriminin bürokratik süreçlerini yasalara uygun ve geçerli şekilde dijitalleştiren yazılım ürünümüz ile iş yükünüzü oldukça hafifletip emek zaman ve maddi tasaruf sağlıyoruz.

Hukuki delil niteliği taşıyan değiştirilemez belge oluşturarak işçi ve işveren arasındaki döküman trafiğini zahmetsizce yazılım ürünümüz ile yönetmenizi sağlıyoruz.

İş Hukuku Danışmanlığı

Müşteri Özelinde İş Hukuku / Sosyal Güvenlik Hukuku alanlarında hizmet verilmektedir.

Alanında uzman hukukçularımız ve uzmanlarımız işletmenizi risklerden korumaktadır.

Hazır Web Sitelerimiz

Kurumsal kimliğinizin en önemli parçalarından olan web sitenizi hazır olarak size sunuyor, yönetim panelinden dilediğiniz gibi tasarlamanıza ve yönetmenize olanak sağlıyoruz.

Şuan incelemekte olduğunuz site yapısının aynısı sunulacaktır. (Sektörünüze özel birçok ilave özellik barındırmaktadır.)

Bizimle İletişime Geçebilirsiniz...